Wydawnictwo

PUBLIKACJA JUBILEUSZOWA poświęcona profesor Wandzie Popiak pod redakcją Tadeusza
Lewowickiego (2004).


„Książka, którą przekazujemy do rąk Czytelników, powstała w dowód uznania dla dokonań Profesor Wandy Popiak – w 75. rocznicę urodzin i 50-lecie Jej pracy zawodowej. W zbiorze tekstów znajduje się biogram i bibliografia prac autorstwa Pani Profesor, ale są także liczne informacje o Jej aktywności zawodowej – spostrzeganej przez przedstawicieli nauk humanistycznych, nauczycieli, metodyków, ludzi działających z Profesor Wandą Popiak w różnych miejscach i w różnym czasie”.

 
SAMOUCZEK DO NAUKI ŁACINY, autorstwa profesor Wandy Popiak (1997)
 

Disce, puer, Latine, ego te faciam Mościpanem — „Ucz się chłopcze łaciny, ja uczynię cię Mościpanem (szlachcicem)”. Tak zachęcał młodego chłopca do nauki łaciny król Polski, Stefan Batory, wypowiadając te słowa w Akademii Wileńskiej w roku 1579. W owych czasach bowiem wykształceni Polacy władali łaciną tak świetnie, iż wzbudzali podziw w innych krajach, natomiast w życiu codziennym szlachcica i w jego mowie potocznej biegłość w języku łacińskim stała się wyrazem wysokiej pozycji w społeczeństwie… (od Autorki)

 

ATENY, autorstwa Stanisława Rzepińskiego (1906)

 

Książka, która powstała jako owoc spostrzeżeń i zapisków Stanisława Rzepińskiego (1861-1944) prowadzonych w latach 1896 i 1905. Ukazuje życie i pomniki Aten z przełomu XIX i XX wieku. Autor oprowadza w niej czytelnika po greckiej stolicy pozwalając poznać zwyczaje ateńskich rodzin, zasady panujące w szkołach oraz praktyki, obrzędy religijne i liturgiczne śpiewy bizantyjskie kościoła greckiego. Dzięki lekturze można przenieść się do środowiska ateńskiej inteligencji, a pamiętnikarska formuła zapisków realnie zaprasza do podróży śladami polskiego pioniera archeologii.