O nas

MISJA FUNDACJI

Misją Fundacji, zgodnie z paragrafem 6. statutu jest:

  • popularyzacja postaci oraz promocja twórczości Juliusza Słowackiego w kraju i za granicą,
  • popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej oraz wspieranie nauki języków klasycznych,
  • popularyzacja polskiej historii oraz promocja polskiej kultury w kraju i za granicą,
  • wspieranie polskiej tożsamości środowisk polonijnych,
  • badanie i popularyzacja związków kultury polskiej z kulturą antyczną,
  • popularyzacja i wspieranie chrześcijańskiej tożsamości Polski i Europy,
  • wspieranie lokalnych środowisk i wydarzeń kulturalnych o charakterze patriotycznym i chrześcijańskim,
  • ochrona materialnych oraz niematerialnych dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą,
  • współpraca z osobami i instytucjami mającymi powyższe na celu, w kraju i za granicą,
  • realizacja zadań publicznych w sferze kultury.

OBSZAR DZIAŁANIA

Obszarem szczególnego zainteresowania Fundacji jest Europa Środkowa gdzie odżywa doktryna polityczna Międzymorza (Intermarium), nawiązująca do tradycji wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, aczkolwiek obecnie zawężona do koncepcji ekonomicznej i nazywana Trójmorzem (M. Bałtyckie, M. Czarne i Adriatyk, będący właściwie akwenem Morza Śródziemnego). Obszar ten można też nazwać wschodnią -przez Bałkany – ścieżką migracji kultury chrześcijańskiej, będącej swoistą syntezą starożytnej kultury greckiej i kultury rzymskiej, przetworzonych przez doktrynę chrześcijańską. Jeśli migrację tak pojętej kultury chrześcijańskiej -przez Apeniny, potraktujemy jako ścieżkę zachodnią to obydwie te migracje spotkał się na ziemiach Rzeczypospolitej tworząc wielokulturowy, wieloetniczny i wieloreligijny, organizm państwowy, nie mający, na taką skalę, precedensu w Europie.

Ludzie fundacji

MGR ELŻBIETA PANAJOTA NAWROCKA
PREZES FUNDACJI
Miłośniczka historii, muzyki i kultury polsko-greckiego pochodzenia. Z zawodu nauczycielka w Szkole Podstawowej w Kowalach, z pasji promotorka kultury. Wieloletnia prowadząca chóry dziecięce na terenie Gdańska. W 2020 roku zdecydowała się założyć fundację, by organizować wydarzenia kulturalne, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz działać na rzecz dziedzictwa kulturowego na terenie Polski i wśród Polonii Greckiej.

MGR INŻ MAREK NADOLSKI
BIURO W GRECJI
Z wykształcenia urbanista, od 1998 roku mieszkający w Atenach. Dziennikarz polonijny oraz wieloletni sekretarz Towarzystwa Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Atenach, działający aktywnie w Polonii Greckiej.

BEATA KAZIMIERUK
KIEROWNIK BIURA

DR JERZY NADOLSKI

DORADCA FUNDACJI

nasi patroni

Juliusz słowacki (1809-1849)

Juliusz Słowacki herbu Leliwa (ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849 w Paryżu) – polski poeta, przedstawiciel romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu.

WANDA MARIA POPIAK (1927-2019)

Wanda Maria Popiak (ur. 11 lipca 1927 w Zaklikowie koło Kraśnika, zm. 11 marca 2019 w Warszawie) – filolog klasyczna, latynistka, prof. dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego, dydaktyk, autorka podręczników do nauki języka łacińskiego, popularyzatorka wiedzy o kulturze antycznej. Pomysłodawczyni i organizatorka ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego (1982), trwającej do chwili obecnej. Działaczka i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego.